Werkwijze

Je kunt je aanmelden via e-mail of mobiel of de knop Contact

In het eerste gesprek praten we over je vraag en je doelstelling.

Het aantal gesprekken stellen we in gezamenlijk overleg vast en is  afhankelijk van je motivatie en de beschikbaarheid van tijd, energie en financiële middelen.

De offerte stuur ik naar jou zelf, of naar de eventuele opdrachtgever. We gaan van start als ik de offerte getekend heb terug ontvangen.

In de vervolg gesprekken werken we systematisch aan je doelstelling, bespreken we je ervaringen, sturen we bij of maken we je doelstellingen specifieker.

Ook evalueren we regelmatig onze samenwerking.

Als je dat wilt kunnen we gezamenlijk een gesprek aangaan met je leidinggevende of collega.

Als het nodig is kan ik een eind rapportage verzorgen, die aan de regels van privacy bescherming voldoet. Dit betekent dat ik alleen teksten over jou aan anderen verstuur waar jij zelf je akkoord voor geeft.

ANNEKE BLANKEN, Registerpsycholoog NIP/A&O, Gestalttherapeut en Coach © 2015