Verwijzers

Samenwerking

Ik sta voor een goede samenwerking en afstemming met  zorg-,  hulp- en dienstverleners, in het belang van de betreffende persoon.  Iedereen kan zo effectiever werken. Dubbelingen of misverstanden voorkom ik graag. Zeggenschap van en transparantie voor mensen zelf vind ik daarbij wel essentieel en noodzakelijk .


Verwijzing en aanmelding voor therapie en coaching

Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen direct naar mij verwijzen. (zie knop contact). Daarbij dient er rekening mee gehouden te worden dat ik niet vanzelfsprekend door de zorgverzekeraars vergoed wordt. Op sommige aanvullende verzekeringen kunnen mensen wel een beroep doen. Dat zal voor een deel van de te verwijzen mensen een probleem vormen. Voor anderen kan het een opluchting zijn dat hun persoonlijke gegevens niet bij de verzekeraar bekend worden. Voor mensen met een kleine portemonnee is overleg  mogelijk over een aangepast tarief.

Ook andere professionals zoals fysiotherapeuten, personeelsmanagers, vroedvrouwen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, coaches enzovoort  kunnen mensen  aanmelden. Ik ben inzetbaar voor bedrijven en organisaties, en kan in opdracht werken voor gemeentelijke  projecten en voor  het UWV.


Rapportage en overleg

Rapportages van start, voortgang en afronding van de therapie of coaching verzorg ik voor verwijzers of opdrachtgevers, als de betreffende persoon daar  toestemming voor geeft. Ook kan overleg en afstemming samen met cliënt en opdrachtgever onderdeel zijn van een coaching traject.


Beroepscode en klachten

Als Registerpsycholoog NIP/ A&O onderschrijf  ik  de beroepscode van het  NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). In geval van onvrede over mijn werk, stel ik het erg op prijs als dat zo snel mogelijk met mij wordt besproken en we een oplossing kunnen zoeken.

Een formele klacht kan worden ingediend bij het NIP. Informatie daarover vind je op de website van het  NIP  www.psynip.nl , onder de knop “Ontevreden over uw Psycholoog”.

ANNEKE BLANKEN, Registerpsycholoog NIP/A&O, Gestalttherapeut en Coach © 2015