Hoe werk ik?

Volwassenen kunnen zich zelf, ook op basis van het advies van een verwijzer, aanmelden bij de praktijk.

Na de aanmelding via  voice-  of e-mail  bel ik je op om een afspraak te maken. In dit eerste telefonische contact vraag ik om een aantal basisgegevens en een korte omschrijving van je vraag of probleem.

Tijdens het eerste gesprek, dat gratis is, maken we kennis met elkaar en verkennen we de aard van je problemen en vraag. Zowel jijzelf als cliënt , als de therapeut gaat voor zich zelf na of er een ‘klik’ is in het contact, de basis voor een goede samenwerking. Vervolgens beslis je om al dan niet in therapie te gaan. Bij eventuele therapeutische bedenkingen van mijn kant, zal ik deze toelichten en zo nodig aanvullen met een advies voor doorverwijzing.

In de eerste serie van vijf gesprekken richten we ons eerst op verdere verheldering van je vraagstelling en vervolgens hoe we daaraan gaan werken. Een behandelplan hoort daarbij. Uiterlijk in het vijfde gesprek wordt geëvalueerd  hoe de therapie vordert, of de manier van werken naar jouw tevredenheid is en of je verschil begint te merken. Deze evaluatie kan leiden tot het aanscherpen van je vraagstelling en de werkwijze en tot het vervolg van de gesprekken. Als de gesprekken en de effecten ervan naar tevredenheid zijn wordt de therapie afgerond.

De eventuele verwijzer bericht ik over start en resultaten van de therapie. Zo nodig is er tussentijds overleg. Dat gaat uiteraard altijd in overleg met jou en alleen als jij daar toestemming voor geeft.

 

Hoe lang duurt de therapie?

Soms zijn een paar gesprekken voldoende om verder te kunnen. Vaker zal de therapie vijf tot tien gesprekken in beslag nemen. Soms zijn meer gesprekken nodig, dat is verschillend per persoon en hangt af van de aard van je problemen. In het eerste gesprek overleggen we daarover en maken we concrete afspraken.

ANNEKE BLANKEN, Registerpsycholoog NIP/A&O, Gestalttherapeut en Coach © 2015