Gestalttherapie

Een therapievorm die ik veel gebruik is  Gestalt-therapie. Het is een gesprekstherapie die gebruik maakt van het ervaren van  contact in het hier en nu.

De therapie biedt  een veilige omgeving om te onderzoeken en te ondervinden. In het contact met je therapeut krijg je meer zicht op je eigen reactiepatronen en op het vastgelopen contact met jezelf en je omgeving. Je lichaam is een belangrijk “instrument” in het  contact maken met je  gevoelens, behoeftes, gedachten, ervaringen en manier van doen. Je  oefent hiermee in de therapie. Je emoties krijgen de ruimte om er te zijn. Je voelt en begrijpt meer hoe je problemen met jezelf en je omgeving in elkaar zitten.  Je gaat jezelf en je omgeving vanuit een ander perspectief zien en ervaren. Je leert hoe je dingen anders kunt doen.  Buiten de therapie  geef je de veranderingen in je  leven vorm. Je leeft meer van binnenuit.

Lichaamswerk, in de vorm van o.a. ademhalings- en ontspanningsoefeningen, is een onderdeel van de therapie, evenals werken met opstellingen, stoelenwerk en creatieve werkvormen.

Gestalt-therapie is ook een existentiële therapie: hoe om te gaan met ingrijpende gebeurtenissen in je leven van trauma, teleurstelling en verlies, vreugde, genot, woede, angst, verdriet, succes, wanhoop en de zin van je leven.

Gestalt-therapie raakt in haar werkwijze aan principes van mindfulness, van je leven ten volle leven, in het hier en nu, en tegelijkertijd ook met vriendelijke blik naar jezelf kunnen kijken. Het oude Griekse adagium ‘ken uzelf’ vind je hierin terug.

 

 

ANNEKE BLANKEN, Registerpsycholoog NIP/A&O, Gestalttherapeut en Coach © 2015